Kontakt

Dr inż. Adam Kuzdraliński

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Skromna 8,

20-704 Lublin

tel. +48 81 462 34 02,

fax. +48 81 462 34 00

e-mail: adamkuzdralinski(tutaj wiadomo co wstawić)gmail.com, adam.kuzdralinski(tutaj też)up.lublin.pl

www: http://www.up.lublin.pl/foodscience-struktura/?id=92

Script logo