Publikacje, patenty, konferencje

(Stan na 17.09.2019 r.)

 

Publikacje:

1. Szczerba, H., Nowak, M., Muszyńska, M., & Kuzdraliński, A. (2016). New molecular diagnostic tests enabling the identification of key fungal pathogens of common wheat. New Biotechnology, (33), S169.

2. Kuzdraliński, A., Kot, A., Szczerba, H., Nowak, M., & Muszyńska, M. (2017). A Review of Conventional PCR Assays for the Detection of Selected Phytopathogens of Wheat. Journal of molecular microbiology and biotechnology, 27(3), 175-189.

3. Kuzdraliński, A., Kot, A., Szczerba, H., Ostrowska, A., Nowak, M., Muszyńska, M., ... & Muzyka, P. (2017). Novel PCR Assays for the Detection of Biological Agents Responsible for Wheat Rust Diseases: Puccinia triticina and Puccinia striiformis f. sp. tritici. Journal of molecular microbiology and biotechnology, 27(5), 299-305.

4. Kuzdraliński, A., Szczerba, H., Kot, A., Ostrowska, A., Nowak, M., & Muszyńska, M. (2018). Development and application of a new PCR method for detection of Blumeria graminis f. sp. tritici. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology, 28(3), 137-146.

5. Kuzdraliński A., Leśniowska-Nowak J., Nowak M., Kawęcka M., Różaniecka K., Kot A., Ostrowska A., Muszyńska M., Szczerba H. (2019). Rapid detection of Mycosphaerella graminicola in wheat samples by novel PCR tests. Plant Pathology. Komentarz: praca przygotowana, po korekcie językowej. Oczekuje na wysłanie po wysłaniu zgłoszeń patentowych do UPRP na oligonukleotydy, które opisane są w pracy.

 

 

Prace dyplomowe:

praca magisterska, mgr inż. Hubert Szczerba, pt. "Opracowanie i optymalizacja nowych metod molekularnych do identyfikacji wybranych patogenów zbóż z rodzaju Fusarium"

 

 

Patenty:

1. [PATENT] Kuzdraliński A., Szczerba H., Kot A., Ostrowska A., Nowak M., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania.

Numer zgłoszenia: P.419482, patent przyznano w 2018 r.

2. [PATENT] Kuzdraliński A., Szczerba H., Kot A., Ostrowska A., Nowak M., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania

Numer zgłoszenia: P.419488, patent przyznano w 2018 r.

3. [PATENT] Kuzdraliński A., Szczerba H., Kot A., Ostrowska A., Nowak M., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jego wykrywania

Numer zgłoszenia: P.419489, patent przyznano w 2018 r.

4. [PATENT] Kuzdraliński A., Kot A., Szczerba H., Nowak M., Muzyka P., Lechowski M., Ostrowska A., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania

Numer zgłoszenia: P.419483, patent przyznano w 2018 r.

5. [PATENT] Kuzdraliński A., Kot A., Szczerba H., Nowak M., Muzyka P., Lechowski M., Ostrowska A., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania

Numer zgłoszenia: P.419484, patent przyznano w 2018 r.

6. [PATENT] Kuzdraliński A., Kot A., Szczerba H., Nowak M., Muzyka P., Lechowski M., Ostrowska A., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania

Numer zgłoszenia: P.419485, patent przyznano w 2018 r.

7. [PATENT] Kuzdraliński A., Kot A., Szczerba H., Nowak M., Muzyka P., Lechowski M., Ostrowska A., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania

Numer zgłoszenia: P.419486, patent przyznano w 2018 r.

8. [PATENT] Kuzdraliński A., Kot A., Szczerba H., Nowak M., Muzyka P., Lechowski M., Ostrowska A., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jego wykrywania

Numer zgłoszenia: P.419487, patent przyznano w 2018 r.

9. [PATENT] Kuzdraliński A., Kot A., Szczerba H., Nowak M., Muzyka P., Lechowski M., Ostrowska A., Muszyńska M., Targoński Z.

Wynalazek: Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia striiformis oraz sposób jego wykrywania

Numer zgłoszenia: P.419494, patent przyznano w 2018 r.

 

 

Rekordy w międzynarodowych bazach danych (tutaj: NCBI GenBank):

1.      [NCBI GenBank] KY348706- KY348738: 32 rekordy

2.      [NCBI GenBank] KY411496- KY411543: 47 rekordów

3.      [NCBI GenBank] MG739224-MG739297: 73 rekordy

4.      [NCBI GenBank] MG736086-MG736215: 129 rekordów

5.      [NCBI GenBank] MK342537- MK342556: 20 rekordów

 

 

Konferencje:

 

2016 r.

1. [KONFERENCJA] 17th European Congress on Biotechnology, 3-6.07, Krakow, Poland. 

Uczestnicy: Hubert Szczerba, Anna Kot. 

Forma prezentacji: poster 

2. [KONFERENCJA] 11th International Conference on Agrophysics, 26-28.09, Lublin, Poland. 

Uczestnicy: Hubert Szczerba, Anna Kot. 

Forma prezentacji: poster 

 

2017 r.

1. [KONFERENCJA] II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe “Metagenomy różnych środowisk”, 29-30.06, Lublin, Polska

Uczestnicy: Adam Kuzdraliński

Forma prezentacji: wykład

2. [KONFERENCJA] 2nd International Conference on Plant Physiology and Pathology, 26-28.06, Bangkok, Tajlandia

Uczestnicy: Anna Kot

Forma prezentacji: poster

3. [KONFERENCJA] 6th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2016, 11-14.09, Kraków, Polska

Uczestnicy: Hubert Szczerba, Anna Kot

Forma prezentacji: poster 

4. [KONFERENCJA] 18th Biotechnology Congress, 19-20.10, Nowy Jork, USA

Uczestnicy: Hubert Szczerba

Forma prezentacji: wykład

 

Script logo