Publikacje, patenty, konferencje

(Stan na 31.12.2016 r.)

 

Publikacje:

A review of conventional PCR assays for the detection of selected phytopathogens of wheat

under review

 

Tub2 and Cyp51 Genes as New Targets for the Identification of Blumeria graminis f. sp. tritici Using PCR

under review

 

New PCR assays for the identification of Puccinia triticina and Puccinia striiformis f. sp. tritici

progress: 90%

 

Novel DNA barcode targets and primer sets for Fusarium identification at the species level

progress: 80%

 

New PCR assays for the identification of Zymoseptoria tritici

progress: 10%

 

Prace dyplomowe:

praca magisterska, mgr inż. Hubert Szczerba, pt. "Opracowanie i optymalizacja nowych metod molekularnych do identyfikacji wybranych patogenów zbóż z rodzaju Fusarium"

 

Zgłoszenia patentowe:

P.419482

P.419483

P.419484

P.419485

P.419486

P.419487

P.419488

P.419489

P.419494

 

Rekordy w międzynarodowych bazach danych (tutaj: NCBI GenBank):

KY348706

KY348707

KY348708

KY348709

KY348710

KY348711

KY348712

KY348713

KY348714

KY348715

KY348716

KY348717

KY348718

KY348719

KY348720

KY348721

KY348722

KY348723

KY348724

KY348725

KY348726

KY348727

KY348728

KY348729

KY348730

KY348731

KY348732

KY348733

KY348734

KY348735

KY348736

KY348737

KY348738

KY411496

KY411497

KY411498

KY411499

KY411500

KY411501

KY411502

KY411503

KY411504

KY411505

KY411506

KY411507

KY411508

KY411509

KY411510

KY411511

KY411512

KY411513

KY411514

KY411515

KY411516

KY411517

KY411518

KY411519

KY411520

KY411521

KY411522

KY411523

KY411524

KY411525

KY411526

KY411527

KY411528

KY411529

KY411530

KY411531

KY411532

KY411533

KY411534

KY411535

KY411536

KY411537

KY411538

KY411539

KY411540

KY411541

KY411542

KY411543

 

Konferencje:

17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July 2016, Krakow, Poland

Title of poster: „New molecular diagnostic tests enabling the identification of key fungal pathogens of common wheat”

Authors: Anna Kot, Hubert Szczerba, Michał Nowak, Marta Muszyńska, Adam Kuzdraliński*

 

11th International Conference on Agrophysics, 26-28 September 2016, Lublin, Poland

Title of poster: „Development and optimization of new molecular PCR tests for the identification of Puccinia recondita and Puccinia striiformis

Authors: Hubert Szczerba, Anna Kot, Michał Nowak, Marta Muszyńska, Adam Kuzdraliński*

 

Script logo