Zadania

Zadania
NrTytuł zadaniaPoczątek1Koniec1Czas trw.1Koszt całk.
1 Projektowanie molekularnych metod identyfikacji wybranych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej 1 21 20 146 000  
2 Zebranie materiału badawczego w I roku realizacji projektu w postaci kłosów, próbek liści i podstaw pszenicy zwyczajnej z określonymi objawami chorób grzybowych 7 9 2 23 250  
3 Testowanie laboratoryjne zaprojektowanych metod molekularnych 13 35 22 870 875  
4 Zebranie materiału badawczego w II roku realizacji projektu w postaci próbek liści, kłósów i podstaw pszenicy zwyczajnej z określonymi objawami chorób grzybowych 19 21 2 23 250  
5 Zebranie materiału badawczego w III roku realizacji projektu w postaci próbek liści, kłósów i podstaw pszenicy zwyczajnej z określonymi objawami chorób grzybowych 31 33 2 23 250  
6 Analiza danych uzyskanych w wyniku realizacji zadań laboratoryjnych oraz wybór właściwych metod identyfikacji patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej 34 37 3 24 000  
RAZEM: 1 110 625  

1 - w miesiącach (projekt rozpisany na 36 miesięcy)

Script logo