Zespół

Kierownik projektu: Dr inż. Adam Kuzdraliński

Wybrane zadania: koordynacja realizacji projektu, projektowanie metod molekularnych, kierowanie zespołem badawczym, zbieranie materiału do badań w 3 okresach wegetacyjnych 2015-2017, analiza danych, przygotowanie publikacji, zgłoszeń patentowych.

 

Członkowie zespołu:

Dr inż. Michał Nowak

Zadania: projektowanie metod molekularnych, testowanie laboratoryjne zaprojektowanych metod w latach 2016-2017, analiza danych uzyskanych w wyniku realizacji zadań laboratoryjnych 

 

Mgr Marta Muszyńska

Zadania: Zbieranie materiału badawczego w I, II i III roku realizacji projektu w postaci kłosów, liści i podstaw źdźbła pszenicy zwyczajnej z określonymi objawami chorób grzybowych.

 

Zespół laboratoryjny

Dr inż. Anna Kot

Mgr inż. Hubert Szczerba

Mgr inż. Agnieszka Ostrowska

Zadania: walidacja laboratoryjna zaprojektowanych metod, analiza danych uzyskanych w wyniku realizacji zadań laboratoryjnych, przygotowanie publikacji naukowych i in.

Script logo